Herretouren

Løpende turnering for menn

Herretouren spiller slagspill hver onsdag i sesongen. En løpende turnering på 8 runder i oktober-november, hvorav de beste 5 teller, og en tilsvarende i januar-mars på ni runder, hvorav de 6 beste teller. På hver turneringsdag deles det ut premier til det beste laget og til den spilleren som kommer inn med den laveste nettoscoren. Dessuten er det en premie til den med lavest bruttoscore på alle par-3 hull. Delturneringene avsluttes med en felles lunsj og premieutdeling. Gjester er velkomne til å delta på alle turneringsdagene. Hver sesong avsluttes med en hyggelig middag og utdeling av premier for de endelige resultatene.

 

Gjestespillere
Gjester er alltid velkomne. Det koster 300 Bath å delta per gang, og dermed er gjestene også med i våre dagskonkurranser.

 

Turneringsavgift
Prisen for å delta i hver av de to sesongene er 1.400 Baht (kan endres).
Dessuten er det naturligvis greenfee, caddiefee, turneringsinnsats (pt 100 Baht) og transport på hver turneringsdag.